Sự Kiện

Vị trí: Trang chủ > Sự Kiện > Mua Thẻ Cxu Bằng Cxu Khóa

Mua Thẻ Cxu Bằng Cxu Khóa

Tác giả: Lục Mạch Thần Kiếm Thời gian: 21/09/2018 Lượt xem: 1148 Font chữ:【To Vừa Nhỏ

Thời Gian:  Vĩnh Viễn

Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện có thể mua Thẻ Cxu bằng Cxu Khóa tại Webshop , tối đa có thể mua 5 lần một ngày

 

Chúc Các Đại Hiệp Chơi Game Vui Vẻ!

X
Popup gốc trái mỗi ngày